Japan Hotels Reservation

Home > Hotels > Shizuoka

Shizuoka Hotels

Search Hotels in Shizuoka, Japan

Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
  Hotel Name Guest Rating
4396-1 Yamazaki, Yuuto-cho, Nishi-ku Shizuoka 431-0101
111-2 Itaya-machi Shizuoka 430-7733
Great 8.4
109-18 Motoshiro-cho, Naka-ku Shizuoka 430-0946
Great 8.4
56 Kurogane-cho, Aoi-ku Shizuoka 420-0851
Fantastic 8.7
18-1 Minami-cho,Suruga-ku Shizuoka 422-8575
Fantastic 8.7
17 Iguchi, Shimada-shi Shizuoka 427-0104
Okay 6
690, Itaya-cho, Naka-ku Shizuoka 430-0928
Very Good 7.8
224-25, Tamachi, Naka-ku Shizuoka 430-0944
Great 8.4
1-1-10, Takaokakita, Naka-ku Shizuoka 433-8111
1266-1, Washitsu, Kosei-shi Shizuoka 431-0431
Great 8.3
3300-7, Nakaizumi, Iwata Shizuoka 438-0078
Excellent 9.3
10-2,Ekimae,Kakegawa Shizuoka 436-0077
Great 8.4
1989-1, Kamo, Kikukawa Shizuoka 439-0031
Okay 6.1
7644, Ikeshinden, Omaezaki Shizuoka 437-1612
1-2-2, Ekikita, Yaizu, Shizuoka 425-0028
Excellent 9.1
1-1-26, Higashiiba, Naka-ku Shizuoka 432-8036
Excellent 9
1-3-1, Kamenokou, Kakegawa-shi Shizuoka 436-0028
Very Good 7.9
1-1-30 Sato, Naka-ku Shizuoka 430-0807
Very Good 8.2
8-8 Aioi-cho, Shimizu-ku Shizuoka 424-0821
Good 6.8
3-27, Masago-cho, Shimizu Shizuoka 4240816
Very Good 8.1


© Copyright Japan Hotels Reservation. All rights reserved.